Om Daniel Forslund

Om Daniel

Bor: I Hammarbyhöjden i södra Stockholm
Fritidsintressen: Resor, ny teknik, bad och långa cykelturer

Förtroendeuppdrag (urval):
– Innovationslandstingsråd i Stockholms läns landsting
– Förste vice ordförande för Liberalerna Stockholms stad

Vem är du?
Jag är en glad och optimistisk person som aldrig slutar tro att världen hela tiden går att göra lite bättre. Jag är uppväxt på Västkusten, älskar havet och reser både ofta och gärna.

Jag har en bakgrund som opolitisk tjänsteman på nationell nivå, som kansliråd på Socialdepartementet och som chefsstrateg på VINNOVA. På Socialdepartementet ledde jag under många år regeringens arbete med den nationella e-hälsostrategin och på VINNOVA ansvarade jag för myndighetens insatser för att hjälpa den offentliga sektorn att bli bättre på att dra nytta av ny teknik och forskning.

Sedan valet 2014 är jag innovationslandstingsråd i Stockholms läns landsting och var först i Sverige med den titeln. Förutom att öka landstingets förmåga att snabbt ta till sig nya behandlingsmetoder, smart teknik eller nya bemötandesätt ansvarar jag för e-hälsofrågorna, vårdens IT-infrastruktur och patientnära tjänster som 1177 Vårdguiden. Digitalisering sker inte av sig själv, utan kräver struktur, strategiska beslut och modiga förändringsledare. Det handlar om att se till att vårdens informationsförsörjning blir mer effektiv så att verksamheten kan fungera på bästa möjliga sätt. Vården ska anpassa sig efter patientens behov, inte tvärtom. Man ska kunna läsa läkemedelslistan i mobilen, boka ett videobesök hos sin läkare och hålla koll på sin hälsa med smarta appar. Och självklart måste vårdpersonalen ha tillgång till moderna och smidiga IT-verktyg.

Varför är du liberal?
Jag såg det socialdemokratiska ”idealsamhället” när jag växte upp. Redan som mycket ung blev jag rasande över att människor inte tilläts bestämma själva, att man hänvisades av samhället till en enda vårdcentral, ett TV-monopol, Apoteksmonopolet, en enda skola. Alla människor tvingades in i samma struktur, och hela tanken på att en lösning skulle passa alla var i mina ögon motsatsen till frihet. Det samhället var en tvångströja, och det var där jag redan i unga år förstod att jag var liberal. Med samhällsengagerade föräldrar diskuterades ofta politik hemma ur olika perspektiv.
Jag har sedan gymnasiet varit engagerad i samhällsfrågor och tog steget in i partipolitiken efter universitetet. Mitt första förtroendeuppdrag var som lokalpolitiker i Skarpnäcks stadsdelsnämnd, där jag var aktiv under nio år. Jag är förste vice ordförande för Liberalerna i Stockholms stad, men har lämnat förtroendeuppdragen jag hade i kommunen i samband med att jag blev landstingsråd. Politik och vårdutveckling är bland det roligaste jag vet. Att vara innovationslandstingsråd innebär att jag får kombinera min yrkeskunskap med mitt politiska engagemang på heltid, vilket är en fantastisk möjlighet.

Mina tre viktigaste frågor för Stockholms läns landsting

  • Skapa en digital valfrihet för patienterna

Valfriheten i välfärden har utvecklats genom årtionden av svenska liberalers enträgna arbete. Nu är det dags för nästa steg: den digitala valfriheten. Det är självklart att det ska gå att mejla, ringa, boka ett videobesök eller använda en e-tjänst för att nå vården på det flexibla sätt som vi kontaktar alla andra företag, organisationer eller myndigheter i dag. Vården ska vara tillgänglig och patientmötet anpassad till olika patienter. För vissa handlar tillgänglighet om att snabbt få en besökstid hos läkaren, för andra är det möjligheten att kunna nå vården digitalt genom att mejla in en fråga eller använda en e-tjänst. Vården måste flexibelt kunna möta patienter på olika sätt i olika situationer. Behoven skiftar, och vården måste kunna möta detta på ett modernt sätt för att behålla människors förtroende.

  • Ge personalen en modern arbetsmiljö

Det finns en missuppfattning om att innovation och digital teknik inom vård och omsorg ska ersätta människor. Det handlar snarare om att vi med modern teknik kan frigöra värdefull tid som vårdpersonalen kan använda till rätt arbetsuppgifter. Vårdpersonal lägger 25-60 minuter i genomsnitt per dag på onödigt teknikstrul. Läkare och sjuksköterskor använder smarta och nya tekniska hjälpmedel privat, men i sin yrkesutövning tvingas de använda gammal teknik som är användarovänlig och som fungerar dåligt. Det är inte värdigt en modern sjukvård!

En förutsättning för att vi ska möta kraven i framtidens hälso- och sjukvård är ett stort fokus på digitalisering och effektiva IT-system. Det handlar om att modernisera landstingets IT-stöd och att arbeta med olika digitaliseringsinitiativ som ska ge en effektivare och säkrare vård. Sverige var tidigt ute med att digitalisera vården. Men det gjorde också att systemen idag blivit gamla och hindrar utvecklingen. Politikernas frånvaro i digitaliseringsdebatten och brist på styrning är också en anledning till att problemen har kunnat bli så stora. Med vårt arbete i landstinget med att avveckla och konsolidera gamla system och investera i nya moderna IT-stöd förbättrar vi arbetsmiljön för hälso- och sjukvårdens medarbetare och gör landstinget till en mer attrativ arbetsgivare som lockar nya generationer att arbeta i vården.

  • Öka landstingets förmåga att implementera innovationer

Framtidens utmaningar kan inte lösas med gårdagens metoder. Innovation – att skapa nytta och spridning av nya idéer – är en avgörande faktor för att lyckas med stora investeringar och förändringar i vården. Genom att systematiskt identifiera och ta bort hinder i vårdens styrsystem kan vi snabbare införa nya och bättre produkter, tjänster, processer och organisationsformer och därmed uppnå ökad kvalitet och högre effektivitet. Vi skapar även nya möjligheter till samverkan och innovationspartnerskap med entreprenörer och företag. Eldsjälarna inom vården måste få mer uppmuntran. Vi arbetar för att skapa en kultur som uppmuntrar och belönar nytänkande och utveckling där vårdens medarbetare får stöd i arbetet att förbättra och förnya sin vardag.