Daniel i media

Alla vinner på mer smart teknik på sjukhusen

Ny Teknik 18 mars 2015   Hälso- och sjukvården är en av samhällets mest kunskapsdrivna och forskningsintensiva sektorer. Innovationspolitiken för offentlig sektor har dock tyvärr ofta lämnat en del övrigt att önska. Precis som i näringslivet krävs tydligare innovationsstrategier och inte minst ett tydligt förändringsledarskap – på alla beslutsnivåer. Den offentliga sektorn har i kraft […]

Läs mer Alla vinner på mer smart teknik på sjukhusen