Daniel i media

Skype på äldreboenden minskar ensamheten

Smart teknik och digitala lösningar kan överbrygga geografiska avstånd och minska känslan av ensamhet. För tyvärr är det så att nära 7 av 10 äldre upplever ofrivillig ensamhet på sitt äldreboende. Detta måste förändras. Alla ska dra nytta av digitaliseringen. Äldre ska ha samma möjligheter som alla andra i en digitaliserad värld. Om detta skriver Daniel […]

Read More Skype på äldreboenden minskar ensamheten

Alla patienter ska kunna dra nytta av digitaliseringen

Daniel Forslund (L) svarar i Norrtelje Tidning i en debattreplik på hur  digitaliseringen ska komma alla till del. Bakgrunden till repliken är att Afasiföreningen i Norrtälje och i Stockholms län menar att deras patientgrupp missat digitaliseringståget. Digitaliseringen en lång, men nödvändig resa Vården har en lång digital resa att göra, vilket tar tid och tålamod. Men […]

Read More Alla patienter ska kunna dra nytta av digitaliseringen

Journalen nu en nationell e-tjänst

Journalen på nätet är ett lysande exempel på vad digitalisering kan innebära, och hur både vårdgivare och vårdtagare vinner på att digitaliseringens möjligheter tillvaratas. Journal via nätet ökar förtroendet för vården och förbättrar samarbetet med patienter. I Stockholms län har tjänsten varit mycket använd och uppskattad sedan den infördes 2016. I dagsläget är 87 procent av alla […]

Read More Journalen nu en nationell e-tjänst

Digitalisering är bra – dags att gräva ned stridsyxan

Digitalisering är bra och kan bidra till ökad patientsäkerhet, ökad effektivitet och tillgänglighet. Men utvecklingen av e-hälsotjänster måste ske i nära samarbete med vårdens medarbetare och införas brett först när de är funktionella. Det skriver Ylva Kristoferson Sandström, distriktsläkarföreningen i Stockholm, och Daniel Forslund (L), innovationslandstingsråd Stockholms läns landsting i en gemensam debattartikel i Svenska Dagbladet […]

Read More Digitalisering är bra – dags att gräva ned stridsyxan

Vårdens e-tjänster allt mer populära

Stockholmarnas användande av vårdens e-tjänster sätter nya rekord. En historisk milstolpe har passerats när över 50 procent av invånarna i länet nu har loggat in på 1177 Vårdguiden. Antalet inloggningar har mer än fyrdubblats på fyra år, vilket innebär att 16 000 dagligen loggar in på 1177.se. De vanligaste tjänsterna är tidbokning och förnyelse av […]

Read More Vårdens e-tjänster allt mer populära

Digitalt är normalt!

Daniel Forslund presenterar huvuddragen i det nya offensiva liberala program som tagits fram för att fortsätta resan mot mer digitalisering och en mer modern och innovativ hälso- och sjukvård i Stockholm och i Sverige. Digitalt är normalt, digital vårdgaranti, forskning som kärnuppdrag för hela vården, starkare partnerskap och mer samverkan för att stärka Sveriges roll som […]

Read More Digitalt är normalt!

Dags att ta ledarskap för mer innovation!

2017-10-04 När man säger ordet ”innovation” är kanske inte offentlig sektor det första man kommer att tänka på. Varför är det så? Är det bara högskolor, universitet och näringsliv som behöver arbeta med innovation? Är det bara forskare och entreprenörer som får lov att vara med och driva samhällsutvecklingen framåt? Borde inte alla vi som arbetar i […]

Read More Dags att ta ledarskap för mer innovation!

Ökat stöd till vårdpersonalens innovationsarbete

Landstingets Innovationsfond utökas inför sitt fjärde år med 50 procent eller 5 miljoner kronor till totalt 15 miljoner kronor. I dag öppnar ansökningstiden inför 2018. Flera tidigare projekt närmar sig nu färdiga lösningar  som kan förbättra vården för både medarbetare och patienter.  – Många medarbetare i vården bubblar av idéer om hur de kan förändra […]

Read More Ökat stöd till vårdpersonalens innovationsarbete

”Dags att frigöra kraften i vårdens datakällor”

Dagens Medicin  Publicerad: 2017-07-25 Tidigare dödsdomar motas i dag med avancerade läkemedel, men för bästa vård måste vi bättre följa upp hur de fungerar. Svenska kvalitetsregister kan ge mer kunskapsstyrd, jämlikare sjukvård där gemensamma resurser används klokare. Det skriver Lina Nordquist, Daniel Forslund och sex andra sjukvårdsliberaler. Varje år får mer än 60 000 svenskar […]

Read More ”Dags att frigöra kraften i vårdens datakällor”

1 miljon stockholmare har loggat in på 1177 Vårdguidens e-tjänster

Nu har över 1 miljon stockholmare loggat in på 1177 Vårdguidens e-tjänster. Genom 1177.se kan man till exempel boka tid, läsa sin patientjournal, förnya recept eller hjälpmedel, lista sig hos husläkare och sköta sina barns vårdärenden. – Genom e-tjänsterna ger vi invånarna mer frihet och flexibilitet i hur de kan kontakta vården. Inte minst nu […]

Read More 1 miljon stockholmare har loggat in på 1177 Vårdguidens e-tjänster