Digitalt är normalt!

Daniel Forslund presenterar huvuddragen i det nya offensiva liberala program som tagits fram för att fortsätta resan mot mer digitalisering och en mer modern och innovativ hälso- och sjukvård i Stockholm och i Sverige. Digitalt är normalt, digital vårdgaranti, forskning som kärnuppdrag för hela vården, starkare partnerskap och mer samverkan för att stärka Sveriges roll som […]

Läs mer Digitalt är normalt!