Skype på äldreboenden minskar ensamheten

Smart teknik och digitala lösningar kan överbrygga geografiska avstånd och minska känslan av ensamhet. För tyvärr är det så att nära 7 av 10 äldre upplever ofrivillig ensamhet på sitt äldreboende. Detta måste förändras. Alla ska dra nytta av digitaliseringen. Äldre ska ha samma möjligheter som alla andra i en digitaliserad värld.

Om detta skriver Daniel Forslund tillsammans riksdagskandidaten Anna Mårtensson (L), Jönköping, i Dagens Samhälle.