Journalen nu en nationell e-tjänst

Journalen på nätet är ett lysande exempel på vad digitalisering kan innebära, och hur både vårdgivare och vårdtagare vinner på att digitaliseringens möjligheter tillvaratas. Journal via nätet ökar förtroendet för vården och förbättrar samarbetet med patienter. I Stockholms län har tjänsten varit mycket använd och uppskattad sedan den infördes 2016. I dagsläget är 87 procent av alla vårdgivare i länet anslutna, och i Stockholm har vi med start i år dessutom gjort det obligatoriskt att alla vårdgivare i länet ska vara anslutna. Bara det senaste året kan vi se att i snitt 4 000 patienter loggar in varje dag.

E-journalen nu en nationell angelägenhet

När Region Västernorrland nu kommer att ansluta till tjänsten kommer Sverige vara ett av få länder som erbjuder journalen som e-tjänst så brett. I Stockholm fortsätter nu arbetet med att införa fler e-tjänster för att öka tillgängligheten och patienternas delaktighet. E-tjänsterna är obligatoriska för alla vårdgivare att erbjuda, men frivilliga för patienterna att använda. Till detta kommer även under 2018 en digital vårdgaranti att utformas.

Digital vårdgaranti utformas

Under 2018 utvecklas vårdgarantin till att omfatta också digital tillgänglighet. Digital tillgång till vård innebär till exempel att landstingets invånare ska ges möjlighet att välja hur de vill kontakta vården. Fysiska besök och e-tjänster, telefon eller videobesök ska ses som komplementära och naturliga delar av vårdutbudet. Den digitala vårdgarantin kommer att definieras ytterligare och införas under 2018. Patienten ska aktivt kunna följa sin vård, bland annat genom att ha tillgång till sin journal via nätet.

Utbudet av e-tjänster fortsätter att utvecklas under 2018

Utbudet av e-tjänster inom 1177 Vårdguiden utvecklas under 2018. Det ska bli möjligt att skicka bilder och text till telefonrådgivningen. En app ska utvecklas för 1177 Vårdguidens inloggade e-tjänster för att ge bättre möjlighet till säker kommunikation, få påminnelser, boka tider och så vidare. Den nya appen ska också innehålla en digital vårdnavigator, där patienten bland annat ska kunna hitta rätt vårdgivare och se kötider. Invånarnas kontakt med landstinget ska kunna ske digitalt. Det ska vara möjligt att få kallelser, provsvar och annan korrespondens från landstinget till en säker elektronisk brevlåda.