Vårdens e-tjänster allt mer populära

Stockholmarnas användande av vårdens e-tjänster sätter nya rekord. En historisk milstolpe har passerats när över 50 procent av invånarna i länet nu har loggat in på 1177 Vårdguiden. Antalet inloggningar har mer än fyrdubblats på fyra år, vilket innebär att 16 000 dagligen loggar in på 1177.se. De vanligaste tjänsterna är tidbokning och förnyelse av e-recept.

– Detta är ett kvitto på att det finns en stark efterfrågan på en digitalt tillgänglig vård. Fler och fler upptäcker möjligheten att boka tid, förnya recept eller läsa sin journal och sina provsvar via 1177 Vårdguiden. Och nästan alla vårdgivare erbjuder nu e-tjänster. 197 av länets 209 vårdcentraler är anslutna, säger innovationslandstingsrådet Daniel Forslund (L).

– Vi fortsätter att bygga ut våra e-tjänster för att göra dem ännu smidigare för invånarna. Från 2018 skärper vi också kraven på vårdgivarna så att de måste kunna möta sina patienter även på nätet. Digitaliseringen av vården gör vården mer tillgänglig och effektiv för patienterna, men ska också underlätta för alla dem som arbetar i vården som slipper onödig byråkrati och administration när de digitala tjänsterna ersätter papperskrångel och telefonköer, säger Daniel Forslund (L).

50 procent har loggat in på vårdens e-tjänster

Vid årsskiftet 2017/2018 fanns 1 131 130 invånarkonton på 1177 Vårdguidens e-tjänster. Det motsvarar 50 procent av invånarna i Stockholms län och är en ökning med 159 procent sedan januari 2014, och en ökning med 26 procent på ett år från december 2016.

Nära fördubbling av inloggningar på ett år

Under 2017 loggade invånarna in på 1177 Vårdguidens e-tjänster 4 693 000 gånger, vilket är mer än 2 miljoner fler än under 2016, och den öppna informationen om vård och hälsa på 1177.se besöktes inte mindre än 32,4 miljoner gånger. Bara under december månad gjordes 428 500 inloggningar, en ökning med hela 343 procent sedan januari 2014, dvs på fyra år, och en ökning med 56 procent på ett år sedan december 2016.

E-recept och tidbokning vanligast

De mest använda e-tjänsterna är förnyelse av e-recept och webbtidbokning. Under 2017 gjordes fler än 210 000 nybokningar av tider, vilket är en ökning med cirka 31 procent jämfört med året innan. Stockholmarna förnyade samtidigt över 233 000 recept, vilket är en ökning med cirka 36 procent jämfört med 2016.

Digitala vårdmöten från årsskiftet

Från och med årsskiftet fick alla länets vårdcentraler möjlighet att erbjuda digitala vårdmöten. Det innebär att de exempelvis kan erbjuda ett videobesök med samma besöksersättning och patientavgift som för ett vanligt besök. Under våren 2018 lanseras också en särskild primärvårdsapp för landstingets egna vårdcentraler inom SLSO. 

Läs mer om e-tjänsterna här och här.
Här kan du också läsa mer om Liberalernas politik för en mer modern och innovativ hälso- och sjukvård i Stockholm