Dags att ta ledarskap för mer innovation!

2017-10-04 När man säger ordet ”innovation” är kanske inte offentlig sektor det första man kommer att tänka på. Varför är det så? Är det bara högskolor, universitet och näringsliv som behöver arbeta med innovation? Är det bara forskare och entreprenörer som får lov att vara med och driva samhällsutvecklingen framåt? Borde inte alla vi som arbetar i landsting, regioner, kommuner och myndigheter egentligen ha en nyckelroll i denna utveckling?

Det är hög tid att se innovation som en naturlig del av våra verksamheter! Vi som ledare på alla nivåer i offentlig sektor har ett ansvar att använda innovation som ett strategiskt reformverktyg för att utveckla och förnya välfärd och samhällsservice. Ska vi kunna rekrytera en ny generation som vill arbeta hos en offentlig arbetsgivare är det helt avgörande att vi ökar vår förmåga att snabbare ta till oss de nya lösningarna, modigt prövar nya arbetssätt och inför den digitala teknik som avlastar och underlättar för både medarbetare och medborgare. Om en ung nyanställd sjuksköterska eller socialhandläggare år 2017 får en fax som viktigaste arbetsverktyg, eller om modern vård bara erbjuds via en privat app, kan vi då behålla förtroendet från våra skattebetalare?

Nej, den offentliga sektorn får inte stå passiv i förnyelsen av samhället! Vi måste ständigt utveckla och förnya oss, fånga upp nya behov och möjligheter från våra medarbetare, från våra invånare och från kreativa forskare, entreprenörer och organisationer som kan bistå med lösningar på de stora samhällsutmaningarna!

Här behövs det systematik, så att innovation inte bara blir något som bedrivs i kortsiktiga projekt med extern finansiering. I Stockholms läns landsting har vi sedan ett par år höjt ambitionsnivån rejält, och arbetar nu hårt för att öka vår innovationsförmåga och snabba på vår digitalisering. Vårt recept för mer innovation innebär i korthet att 1) ge ett tydligt mandat och uppdrag till organisationen att prioritera innovation och aktivt analysera och undanröja det som hindrar nytänkande när avtal och regelverk är gamla och detaljstyrande, 2) att erbjuda metodstöd till alla våra kreativa medarbetare genom en sammanhållen innovationsorganisation som finns närvarande på både förvaltningar och sjukhus, samt 3) att skapa ett snabbspår för finansiering av innovationsprojekt genom en intern Innovationsfond.

Med mer innovation kan vi bli bättre på att erbjuda en modern, individanpassad och kostnadseffektiv samhällsservice samtidigt som vi skapar tillväxt och ökad attraktivitet för hela Mälardalsregionen. Jag är därför glad att vi nu kan samarbeta mer kring denna viktiga framtidsfråga inom Mälardalsrådet!

Daniel Forslund (L)
Innovationslandstingsråd, Stockholms läns landsting

Klicka här för att läsa mer om Daniel Forslunds och Liberalernas arbete för en mer innovationsdriven offentlig sektor.

Här kan du läsa mer om Mälardalsrådets innovationsarbete.