Ökat stöd till vårdpersonalens innovationsarbete

Landstingets Innovationsfond utökas inför sitt fjärde år med 50 procent eller 5 miljoner kronor till totalt 15 miljoner kronor. I dag öppnar ansökningstiden inför 2018. Flera tidigare projekt närmar sig nu färdiga lösningar  som kan förbättra vården för både medarbetare och patienter.

 – Många medarbetare i vården bubblar av idéer om hur de kan förändra och förbättra vardagen för såväl sina kollegor som för patienterna. Vi landsting behöver bli bättre på att stödja alla våra kreativa medarbetare som vill kunna utveckla vården genom att erbjuda både pengar och metodstöd. Syftet med Innovationsfonden är att snabbare kunna gå från idé till handling – stödet blir en knuff på vägen mot en  innovation som gör skillnad i vårdens vardag, säger innovationslandstingsrådet Daniel Forslund (L).

Innovationsfonden startade på Liberalernas initiativ 2015 och utgjorde de första åren 10 miljoner kronor per år. Intresset för innovationsfonden har varit stort under de tre tidigare utlysningstillfällena och sammanlagt har 327 ansökningar inkommit. Inför 2017 beviljades 37 projekt mellan 20 000 och 500 000 kronor för att kunna utveckla nya produkter, tjänster eller metoder. Medarbetare från många olika yrkesgrupper och från samtliga akutsjukhus, primärvården och tandvården har tilldelats medel.

Av de 32 projekt som beviljades medel första året, 2015, bedömer nu nästan hälften att deras innovation kommer att vara i bruk och skapa nytta i verksamheten innan 2017 är slut.

– Syftet med Innovationsfonden är att göra hälso- och sjukvården bättre, säkrare och mer tillgänglig. Goda idéer ska kunna prövas – först då vet man om de håller eller inte. Tidigare beviljade projekt har handlat om allt från att leverera hjärtstartare med drönare i skärgården till artificiell intelligens och organisationsförändringar som stärker patientsäkerheten. Flera av Innovationsfondens projekt kommer ge konkreta förbättringar där vårdpersonal kan spara tid och resurser och patienter få en snabbare och säkrare vård, säger Daniel Forslund (L).

Innovationsfonden inför 2018

Fram till den 23 oktober har alla som arbetar inom landstingsfinansierad hälso- och sjukvård i Stockholms län möjlighet att ansöka. Nytt inför 2018 är att fonden utökats till 15 miljoner kronor som kommer att fördelas på två utlysningstillfällen. Nästa period är planerad till 1 januari-31 januari 2018.