Daniel Forslund är innovationslandstingsråd för Liberalerna i Stockholms läns landsting sedan 2014. Som Sveriges första innovationslandstingsråd har han ett samlat politiskt ansvar både för landstingets teknikutveckling och innovationsförmåga. Det handlar exempelvis om att leda arbetet med centrala framtidsfrågor som digitalisering, eHälsa, medicinteknik och patientnära tjänster samt innovation av vårdens arbetssätt, organisation och styrning.

Daniel är statsvetare (pol.mag.) och var tidigare chefsstrateg på Sveriges innovationsmyndighet VINNOVA, där han ledde myndighetens insatser för att stärka innovationsförmågan i offentlig sektor. Innan dess arbetade han i närmare 10 år som kansliråd på Socialdepartementet med ansvar för att utarbeta och genomföra regeringens nationella strategi för eHälsa och andra insatser för att förbättra hälso- och sjukvårdens informationshantering och IT-utveckling. Han ansvarade vidare en rad internationella samarbetsprojekt på eHälsoområdet, bl.a. som ordförande för EU-projektet epSOS och som Sveriges styrelserepresentant i IHTSDO, en internationell organisation för medicinsk terminologi.

Daniel är idag även ledamot i styrelsen för Inera AB och i SKL:s Beredning för digitalisering. Han tilldelades 2016 priset HIMSS European eHealth Leadership Award och var finalist i Tidningen Chefs pris för Årets Digitaliseringsledare 2017.

Vill du veta mer? Läs mer om Daniel här och följ Daniels arbete i sociala medier! 

Facebook
Instagram
LinkedIn
Twitter

 

Daniels viktigaste frågor

Skapa en digital valfrihet för patienterna

Valfriheten i välfärden har utvecklats genom årtionden av svenska liberalers enträgna arbete. Nu är det dags för nästa steg: den digitala valfriheten. Det är självklart att det ska gå att mejla, ringa, boka ett videobesök eller använda en e-tjänst för att nå vården på det flexibla sätt som vi kontaktar alla andra företag, organisationer eller myndigheter i dag. Vården ska vara tillgänglig och patientmötet anpassad till olika patienter. För vissa handlar tillgänglighet om att snabbt få en besökstid hos läkaren, för andra är det möjligheten att kunna nå vården digitalt genom att mejla in en fråga eller använda en e-tjänst. Vården måste flexibelt kunna möta patienter på olika sätt i olika situationer. Behoven skiftar, och vården måste kunna möta detta på ett modernt sätt för att behålla människors förtroende.

Ge personalen en modern arbetsmiljö

Det finns en missuppfattning om att innovation och digital teknik inom vård och omsorg ska ersätta människor. Det handlar snarare om att vi med modern teknik kan frigöra värdefull tid som vårdpersonalen kan använda till rätt arbetsuppgifter. Vårdpersonal lägger 25-60 minuter i genomsnitt per dag på onödigt teknikstrul. Läkare och sjuksköterskor använder smarta och nya tekniska hjälpmedel privat, men i sin yrkesutövning tvingas de använda gammal teknik som är användarovänlig och som fungerar dåligt. Det är inte värdigt en modern sjukvård och en av mina största drivkrafter som Innovationslandstingsråd är att ändra på detta!

En förutsättning för att vi ska möta kraven i framtidens hälso- och sjukvård är ett stort fokus på digitalisering och effektiva IT-system. Det handlar om att modernisera landstingets IT-stöd och att arbeta med olika digitaliseringsinitiativ som ska ge en effektivare och säkrare vård. Sverige var tidigt ute med att digitalisera vården. Men det gjorde också att systemen idag blivit gamla och hindrar utvecklingen. Politikernas frånvaro i digitaliseringsdebatten och brist på styrning är också en anledning till att problemen har kunnat bli så stora. Med vårt arbete i landstinget med att avveckla och konsolidera gamla system och investera i nya moderna IT-stöd förbättrar vi arbetsmiljön för hälso- och sjukvårdens medarbetare och gör landstinget till en mer attraktiv arbetsgivare som lockar nya generationer att arbeta i vården.

Öka landstingets förmåga att implementera innovationer

Framtidens utmaningar kan inte lösas med gårdagens metoder. Innovation – att skapa nytta och spridning av nya idéer – är en avgörande faktor för att lyckas med stora investeringar och förändringar i vården. Genom att systematiskt identifiera och ta bort hinder i vårdens styrsystem kan vi snabbare införa nya och bättre produkter, tjänster, processer och organisationsformer och därmed uppnå ökad kvalitet och högre effektivitet. Vi skapar även nya möjligheter till samverkan och innovationspartnerskap med entreprenörer och företag. Eldsjälarna inom vården måste få mer uppmuntran. Vi arbetar för att skapa en kultur som uppmuntrar och belönar nytänkande och utveckling där vårdens medarbetare får stöd i arbetet att förbättra och förnya sin vardag.